Thứ Ba , Tháng Mười 19 2021
Home / Cáp quang hộ gia đình

Cáp quang hộ gia đình

các gói cước cáp quang dành cho hộ gia đình của FPT Telecom

Tháng Một, 2016

 • 24 Tháng Một

  Gói cước F7 – Cáp quang FPT

  Gói cước F7 là gói cước cáp quang FPT  dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 6 Mbps. Khách hàng sử dụng gói cước này có thể là cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber F7 .Thông tin đăng ký ...

 • 24 Tháng Một

  Gói cước F6 – Cáp quang FPT

  Gói cước F6 là gói cước cáp quang FPT  dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 10 Mbps. Khách hàng sử dụng gói cước này có thể là công ty, quán cafe, cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber F6 ...

 • 24 Tháng Một

  Gói cước F5 – Cáp quang FPT

  Gói cước F5 là gói cước cáp quang FPT  dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 16 Mbps. Khách hàng sử dụng gói cước này có thể là công ty, quán cafe, cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber ...

 • 24 Tháng Một

  Gói cước F4 – Cáp quang FPT

  Gói cước F4 là gói cước cáp quang FPT  dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 22 Mbps. Khách hàng sử dụng gói cước này có thể là công ty, quán cafe, cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber F4 ...

 • 24 Tháng Một

  Gói cước F3 – Cáp quang FPT

  Gói cước F3 là gói cước cáp quang FPT  dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 27 Mbps. Khách hàng sử dụng gói cước này có thể là công ty, quán cafe, cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber F3 ...

 • 22 Tháng Một

  Gói cước F2 – Cáp quang FPT

  Gói cước F2 là gói cước cáp quang FPT dành cho gia đình cao nhất với tốc độ 32 Mbps. KH sử dụng gói cước này có thể là công ty, cá nhân, gia đình, gói cước hỗ trợ thêm truyền hình FPT HD Gói cước cáp quang FPT Fiber F2 ...